Pressemelding – League of Legends Main

Uttalelse i forbindelse med fravær ved kamp 13. februar

Den 13. februar skulle Bitfix Gaming spille “Rundens kamp” i Telialigaens øverste divisjon i League of Legends. Alt lå til rette for at det skulle bli en spennende kamp mellom Bitfix Gaming og Rich Gang. Slik ble det ikke og dette er noe vi beklager på det sterkeste.

Fire av våre spillere valgte å ikke møte opp til kamp, uten forvarsel, på grunn av at de følte at de hadde fått for dårlig oppfølging av organisasjonen. Vi har tatt dette til etterretning og gitt en tilbakemelding til spillerne. Løsningen spillerne valgte mener vi har alt for store konsekvenser for alle involverte og noe som absolutt kunne vært unngått om man hadde ønsket det.

I forhold til spillernes tilbakemeldinger så har ledelsen tatt en full gjennomgang av hva som har skjedd i saken og vi har sagt oss uenige i flere av punktene de har påpekt. Selv om man kan gjøre feil, løser man det ikke ved å bombe alle i nabolaget.

Vi vil alltid forsøke å finne en løsning om noen er misfornøyde. Og dette har vi gjort i flere tilfeller med de 4 involverte spillerne. Vi har lyttet, endret på roster, skaffet trener, analytiker, gitt de kontrakter med gode betingelser samt en oppfølging som vi ikke har noen problemer med å stå inne for.

Men vi har også gjort feil. Et avtalt møte ble ikke gjennomført på grunn av at daglig leder ble syk, sovnet av og ikke var klar til oppsatt tid. Dette la vi oss totalt flate for og beklaget på det sterkeste til spillerne. Det virker ikke som om de syntes dette var bra nok og da valgte de å gå til aksjon med de konsekvensen det hadde for alle. Vi synes det er å dra strikken litt langt.

Konsekvensen for disse fire spillerne, uansett hva de måtte mene om våre handlinger, er at de alle har mistet sin plass på vår roster og heller ikke vil være en del av Bitfix gaming i fremtiden. Vi har valgt å ikke gå inn på alle detaljer i denne pressemeldingen og tar resten av prosessen internt.

Bitfix Gaming er en klubb hvor inkludering og fellesskap står i fokus og uansett skyld eller feil så er det viktig for oss å påpeke at vi vil gjøre det som skal til for at slike situasjoner aldri oppstår igjen, hverken for oss eller andre. Vi vil derfor sørge for at de som var galt fra vår side ikke skjer igjen.

Vi vil også samarbeide og oppgi all relevant informasjon til Telialigaens domsutvalg som vil gjøre en ny vurdering av vår spot i 1.div etter å ha mottatt tilbakemelding fra alle parter. Vi håper derfor på forståelse for at vi ikke går inn i alle detaljer før domsutvalget har gjort sin vurdering.

Geir Ove Røe
Daglig Leder – Bitfix Gaming

Write what you are looking for, and press enter to begin your search!

Shopping Cart (0)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.